Politica de confidentialitate

Pop Radu Daniel II şi www.cadouripersonalizate.afacerisibani.ro se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi derularea comenzilor precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Pop Radu Daniel II rulează pe siteul propriu programe tip cookies ce pot prelua date statistice pentru operatori ca www.google.ro, www.google.com/analytics. Pop Radu Daniel II nu încurajeaza SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.cadouripersonalizate.afacerisibani.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.

Notă de informare privind protecţia datelor personale.

– În conformitate cu LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată cu LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Pop Radu Daniel II în calitate de proprietar şi operator al magazinului online www.cadouripersonalizate.afacerisibani.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dvs, un membru al familiei ori o altă persoană.
– Scopul colectării datelor este: accesul utilizatorului la toate funcţiiile site-ului şi derularea în condiţii optime a activităţii de comerţ electronic (creare de cont, plasarea comenzilor, prelucrarea comenzilor, facturarea, livrarea, etc.). Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.
– Utilizatorul este obligat să furnizeze datele solicitate în formularul se înscriere şi formularul de comandă şi îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor date. Refuzul de a furniza datele vă limitează accesul la unele dintre funcţiile site-ului şi la serviciile de comerţ electronic oferite de Pop Radu Daniel II prin magazinul www.cadouripersonalizate.afacerisibani.ro
– Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să trimiteţi un mesaj folosind formularul nostru de contact.
Dacă unele din datele despre dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

Pop Radu Daniel II ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unităţii iar accesarea bazei de date se face cu propriul nume de cont şi parola, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea.

b. Se accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici;

c. Orice operaţiune de colectare şi/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori este înregistrat permanent (se înregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate şi toate logările şi delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;

d. Computerul de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal au implementate soluţii de protectie antivirus, antispam şi firewall.

e. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pt această operaţiune şi numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însotire a mărfii, contracte comerciale).

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă, accesul din exterior la server făcându-se doar pe bază de IP. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au au acces doar angajatii firmei care trebuie să respecte confidenţialitatea.

Pop Radu Daniel II foloseste datele cu caracter personal doar in urmatoarele situatii:

– in colaborarea cu serviciile de curierat pentru expediarea produselor. Numele, adresa si numarul de telefon vor fi oferite firmei de curierat in acest caz TNT pentru livrarea coletului

– in comunicarea cu dvs.

– informatii despre contul si statusul comenzilor